همكاري با ما - صنایع پزشکی تایان

همکاری با ما

شرکت صنایع پزشکی تایان طب خاورمیانه آماده همکاری تمام وقت با نیروهای جویای کار و واجدشرایط می باشد:

لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنین
info@tayan-med.com

۰۹۹۱۲۹۰۲۹۱۳